Articles in Category: Medaillenspiegel

Medaillenspiegel 2018

Rang Name Kategorie Gold Silber Bronze Kranz Total
1 Fabienne Kohler Frauen 5 4 2 1 12
2 Adrian Zubler Aktive 4 4   4 12
3 Lea Schärer Jungfahrer 2 1 1 2 6
4 Lukas Bieri Aktive 2   1 3 6
5 Sarah Dössegger Jungfahrer 1 1 2 1 5
6 Rebekka Lüscher Jungfahrer   2 1 2 5
7 Cyril Senn Schüler 1 2   1 4
8 Roland Joho Veteran       4 4
9 Urs Zubler Aktive 1 1   1 3
10 Dominik Lüscher Junior   1   2 3
11 Luana Callara Junior     2 1 3
12 Adrian Suter Junior     1 2 3
13 Yves Vonhuben Schüler 1 1     2
14 Roger Legoll Veteran 1     1 2
15 Monika Frey Junior   1 1   2
16 Adrian Zogg Aktive       2 2
17 Anina Pauli Schüler     1   1
17 Ramona Legoll Frauen     1   1
19 Claudia Frey Jungfahrer       1 1
19 Eveline Müller Frauen       1 1
19 Fabian Huber Aktive       1 1
19 Julius Ehrhardt Jungfahrer       1 1
19 Lichter Fabio Schüler       1 1
19 Monika Suter Jungfahrer       1 1
19 Sebastian Härri Aktive       1 1

 

Endstand nach 7 Wettfahren

 
Kranzränge an 4 Paarwettfahren

23

Kranzränge an 3 Einzelwettfahren

35

   
Total Kranzränge 2018

58

Medaillenspiegel 2017

Rang Name Kategorie Gold Silber Bronze Kranz Total
1 Fabienne Kohler Frauen 5 2 3 0 10
2 Adrian Suter Jungfahrer 3 2 3 2 10
3 Eveline Müller Frauen 1 1 4 3 9
4 Rebekka Lüscher Jungfahrer   2 4 1 7
5 Anina Pauli Schüler 3 2 1   6
6 Sarah Dössegger Jungfahrer   1 1 4 6
7 Adrian Zubler Aktive 1 1   3 5
8 Lea Schärer Jungfahrer   2 1 2 5
9 Lukas Bieri Aktive   1   3 4
10 Roland Joho Veteran       4 4
11 Julius Ehrhardt Schüler 2   1   3
12 Tim Knörr Junior 1 2     3
13 Samira Pauli Schüler   3     3
14 Luana Callara Junior   1 1 1 3
14 Dominik Lüscher Junior   1 1 1 3
16 Alex Bieri Aktive   1   2 3
17 Lukas Weber Jungfahrer 1     1 2
18 Stefan Hammesfahr Schüler   1 1   2
19 Monika Suter Jungfahrer   1   1 2
20 Monika Frey Junior     1 1 2
21 David Wälchli Schüler 1       1
22 Anja Kunz Frauen   1     1
22 Claudia Frey Jungfahrer   1     1
24 Ramona Legoll Junior     1   1
25 Adrian Zogg Aktive       1 1
25 Samira Baumann Frauen       1 1
25 Seraphina Kissling Frauen       1 1
25 Sebastian Härri Aktive       1 1
25 Urs Zubler Aktive       1 1

 

Endstand nach 8 Wettfahren

 
Kranzränge an 6 Paarwettfahren
47
Kranzränge an 2 Einzelwettfahren
17
   
Total Kranzränge 2017
66

Medaillenspiegel 2016

Rang Name Kategorie Gold Silber Bronze Kranz Total
1 Fabienne Kohler Frauen 6 2 1   9
2 Eveline Müller Frauen 3 2   3 8
3 Adrian Zubler Aktive 3   2 2 7
4 Alex Bieri Junior 2 3 1   6
5 Adrian Suter Jungfahrer   3 1 2 6
5 Dominik Lüscher Jungfahrer   3 1 2 6
7 Manuel Dublanc Junior 3 1 1   5
8 Lea Schärer Jungfahrer 1   1 2 4
9 Monika Suter Schüler   4     4
10 Roland Joho Veteran   1 1 2 4
11 Urs Zubler Aktive     2 2 4
12 Sarah Dössegger Jungfahrer       4 4
13 Anina Pauli Schüler   2   1 3
13 Rebekka Lüscher Jungfahrer   2   1 3
15 Julius Ehrhardt Schüler   1 2   3
16 Lukas Bieri Aktive       3 3
17 Roger Legoll Veteran   1   1 2
18 Emil Callara Schüler     2   2
19 Lena Weilenmann Frauen     1 1 2
19 Luana Callara Jungfahrer     1 1 2
19 Monika Frey Jungfahrer     1 1 2
22 Robin Zolli Schüler   1     1
23 Anja Kunz Frauen     1   1
24 Adrian Zogg Aktive       1 1
24 Bruno Matrascia Aktive       1 1
24 Jasmine Pauli Jungfahrer       1 1
24 Samira Pauli Schüler       1 1
24 Sebastian Härri Aktive       1 1
24 Seraphina Kissling Frauen       1 1
24 Stefan Mühle Aktive       1 1

 

Endstand nach 7 Wettfahren

 
Kranzränge an 7 Paarwettfahren
48
Kranzränge an 0 Einzelwettfahren
0
   
Total Kranzränge 2016
48

Medaillenspiegel 2015

Name Kategorie Gold Silber Bronze Kranz Total
Fabienne Kohler Frauen 5 2 2   9
Rebekka Lüscher Schüler 5 2 1   8
Alex Bieri Junior 4 1 2 1 8
Lea Schärer Schüler 3 2 3   8
Dominik Lüscher Jungfahrer   2 3 3 8
Adrian Suter Jungfahrer   1 3 4 8
Stefan Suter Junior 4   1 2 7
Monika Suter Schüler 3 2   2 7
Sara Dössegger Schüler 2 2 2 1 7
Adrian Zogg Junior   3 2 1 6
Lukas Bieri Aktive 1 1   3 5
Adrian Zubler Aktive   1   4 5
Eveline Müller Frauen 2 2     4
Urs Zubler Aktive   1   2 3
Antje Notter Frauen 1     1 2
Bruno Matrascia Aktive       2 2
Yanick Reich Junior   1     1
Anina Pauli Schüler     1   1
Anja Kunz Frauen     1   1
Jacqueline Schärer Frauen     1   1
Christian Locher Senior       1 1
Roland Joho Senior       1 1
Sebastian Härri Aktive       1 1
Stefan Mühle Aktive       1 1

 

Endstand nach 9 Wettfahren

 
Kranzränge an 6 Paarwettfahren
47
Kranzränge an 3 Einzelwettfahren
22
   
Total Kranzränge 2015
69

Medaillenspiegel 2014

Name Kategorie
Gold
Silber
Bronze
Kranz
Total
 
Stefan Suter Junioren
3
1
 
3
7
Alex Bieri Junioren
3
1
 
2
6
Adrian Zubler Aktive    
1
5
6
Urs Zubler Aktive    
1
4
5
Adrian Suter Schüler
1
1
 
2
4
Adrian Zogg Junioren
1
 
2
 
3
Monika Suter Schülerin  
2
1
 
3
Fabienne Kohler Frauen 1
1
   
2
Yanick Reich Junioren
1
 
1
 
2
Rebekka Lüscher Schülerin   1
1
 
2
Dominik Lüscher Jungfahrer      
2
2
Eveline Müller Frauen  
1
   
1
 
 
 

Endstand nach 7 Wettfahren

 
Kranzränge an 6 Paarwettfahren
21
Kranzränge an 1 Einzelwettfahren
3
   
Total Kranzränge 2014
24
   

 

Wasserfahrverein Rupperswil